የፎቶግራፍ ክምችት

አዳማ II የንፋስ ኃይል ማመንጫ ምረቃ
መልከዋከና-ራሞ-ጎዴፕሮጀክት

አዳማ የንፋስ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት

አሉቶ ጂኦ-ተርማል የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት

ገናሌ ዳዋ III ፕሮጀክት

ጊቤ III የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ማመንጫ ፕሮጀክት